Petunjuk Menonton Video

Bila video tersendat, tunggu hingga komputer selesai (100%) menstreaming (1 - 5 menit) kemudian tekan replay.

Senin, 18 Februari 2008

14. Rusia: Saintis Rusia Menemukan kebenaran Alquran dalam Sains Modern

Seorang saintis yang semula ateis, mendapati adanya keteraturan alam semesta, yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan, telah membuatnya berubah menjadi seorang yang percaya adanya Tuhan. Dalam pengembaraan mencari Tuhan, ia mempelajari berbagai agama termasuk agama islam. Ketika mempelajari Al-quran, ia mendapati kesesuaian antara teori kejadian alam semesta (big bang, pengembangan alam semesta dsbya) sesuai dan cocok dengan penjelasan Al-quran 14 abad yang lalu. Dia kemudian menyatakan masuk islam secara terbuka melalui siaran langsung TV di sebuah negara Timur tengah.


Tidak ada komentar:

Albaqarah

[2:208]Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
[2:256] Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ali-Imran

[3:20] Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.
[3:85] Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Yahoo Search